Bergslagsboden, header (5).png
Hänge av sodalit

Hänge av sodalit

Sodaliten har en djup, blå färg och står för självacceptans, självrespekt, självförtroende och tillit till att våga vara sig själv och inte hålla tillbaka på vem man är.

  • Tänk på att:

    Detta är en naturprodukt och kan därför skilja i färg och form. Varje bit av naturen är unik, och därmed är ingen den andra lik!

30,00 krPris